fundusze europejskie

Safe + Ride
Innowacyjne rozwiązanie
dla narciarzy zjazdowych

Przeciwdziałanie
kontuzjom

Przeciwdziałanie
kontuzjom

Celem projektu było stworzenie nowatorskiego modelu ruchu ciała narciarza zjazdowego oraz norm charakteryzujących prawidłowy wzorzec ruchowy dla cyklu ruchowego w skręcie narciarskim (równoległego
krótkiego i śmigu) w oparciu o analizę kinematyczną z wykorzystaniem systemu analizy ruchu 3D BTS Smart oraz czujników inercyjnych (IMU) wraz z wkładkami sensorycznymi do pomiaru reakcji siły podłoża w bucie narciarskim oraz analizę elektromiogramów mięśni kończyn dolnych.

Doskonalenie
technik jazdy

Doskonalenie
technik jazdy

W ramach projektu Grantobiorca przeprowadził szereg prac badawczych, mających służyć przede wszystkim opracowaniu algorytmu umożliwiającego analizę danych zebranych z czujników, w celu wdrożenia innowacyjnego modelu korekty wzorców ruchowych.

Te będą mieć zastosowania w treningu i nauce jazdy na nartach oraz powrotu do bezpiecznego uprawiania
tej dyscypliny sportowej po przebytej kontuzji.

Analiza

Umożliwi kompletne narzędzie do analizy, badania, pomiaru i korekty czynności ruchowych trenującego pod względem optymalnego wzorca ruchu, dając bardzo szerokie możliwości analityczne wspomagające proces planowania treningu

Przewaga konurencyjna

Stworzy przewagę konkurencyjną, gdyż większość treningów w narciarstwie odbywa się
na stokach narciarskich, gdzie wychwycenie i korygowanie błędów technicznych w
czasie rzeczywistym jest znacznie utrudnione.

Innowacyjność

Pozwoli na korzystanie z innowacyjnego narzędzia do analizy bezpiecznego trenowania rozwoju technicznych umiejętności narciarskich

Komplementaroność

Zapewni komplementarność produktu (usługi) – daje użytkownikom, gotowe narzędzie w postaci urządzenia wraz z oprogramowaniem analitycznym
uwzględniającym niezwykle ważne parametry takie jak: płeć oraz współczynnik BMI wagowo-wzrostowy w kontekście opracowania efektywnych treningów.